Krajina podstávkových domů


PASPORT OBJEKTU

Evidenční číslo: 92-STU

foto 1:


Katastrální území: Studánka
Ulice: Studánka
Číslo popisné: 92
Vlastník: Neužil Jiří a Jana, Londýnská 22 Pha, Vnenk Andrej a Alena, Bjarnata Kravce 3160 Vdf.
Stávající stav: Dobrý
Stávající využití: NevyužitDatum prohlídky: 2003-07-03
Původní využití: Hospodářské využitíPamátková ochrana: NE
Popis objektu: Dům je opuštěný, volně přístupný a zcela neudržovaný.Pravá část je zděná, levá dřevěná s pravoúhlými podstávkami natřenými červeně a zeleně.Střecha je eternitová a silně poškozená.Zádveří dřevěné a nad vchodem velký vikýř.
Popis příslušenství: hromosvod, sklep, studna, elrktrika
Urbanistická hodnota: Stupeň utilitárních úprav:
Architektonická hodnota: Zařazení do programu: NE

Foto 2: